Υδραυλικές βαλβίδες κατεύθυνσης υψηλής πίεσης λαδιού HAWE

Υδραυλικές βαλβίδες κατεύθυνσης υψηλής πίεσης λαδιού HAWE

Περιγραφή


Spool Βαλβίδες κατεύθυνσης

Οι Spool βαλβίδες κατεύθυνσης ελέγχουν την κατεύθυνση της κίνησης και την ταχύτητα των υδραυλικών συστημάτων μονής και διπλής ενέργειας. Η σειρά περιλαμβάνει on/off directional spool valves, proportional directional spool valves και συνδυασμό βαλβίδων.

On/off directional spool valves


Οι βαλβίδες κατεύθυνσης on/off χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της κατεύθυνσης κίνησης των συστημάτων, όπως οι υδραυλικοί κινητήρες και οι υδραυλικοί κύλινδροι.
Τεχνικό φυλλάδιοProportional directional spool valves

Οι αναλογικές βαλβίδες κατεύθυνσης ελέγχουν την κατεύθυνση της κίνησης και την ταχύτητα των μεμονωμένων ή πολλαπλών υδραυλικών συστημάτων που ενεργοποιούνται ταυτόχρονα. Ο έλεγχος είναι ανεξάρτητος από το φορτίο και συνεχής.
Τεχνικό φυλλάδιο


Seated Βαλβίδες κατεύθυνσης
Οι βαλβίδες κατεύθυνσης έδρας έχουν μηδενική διαρροή. Ανάλογα με τον τύπο της βαλβίδας, η λειτουργία είναι ηλεκτρομαγνητική, ενεργοποιημούμενη υπό πίεση, μηχανική ή χειροκίνητη. Η σειρά περιλαμβάνει βαλβίδες έδρας και συνδυασμούς βαλβίδων.

Seated valves

Στην περίπτωση των βαλβίδων έδρας, οι συνδέσεις πραγματοποιούνται ή διαχωρίζονται με σύνδεση ή αφαίρεση ενός στοιχείου στεγανοποίησης.
Τεχνικό φυλλάδιο

  • Κωδικός Προϊόντος: Product53
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 0.00€