Υδραυλικές αντλίες υψηλής πίεσης - μεταβλητής παροχής λαδιού HAWE

Υδραυλικές αντλίες υψηλής πίεσης - μεταβλητής παροχής λαδιού HAWE

Περιγραφή


Οι αξονικές αντλίες έχουν διάφορα έμβολα που είναι διατεταγμένα παράλληλα με τον άξονα μετάδοσης κίνησης. Διατίθενται είτε ως μεταβλητές είτε ως σταθερές αντλίες. Οι αντλίες μεταβλητής παροχής ρυθμίζουν τον όγκο παροχής εξόδου από το μέγιστο έως το μηδέν. Ως αποτέλεσμα, μεταβάλλουν τον ρυθμό ροής ανάλογα με τις ανάγκες του υδραυλικού συστήματος.


Αντλία μεταβλητής παροχής τύπου V30E

Η αντλία τύπου V30E έχει σχεδιαστεί για ανοικτά υδραυλικά κυκλώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές. Διατίθεται με την επιλογή ενός άξονα για τη λειτουργία πρόσθετων υδραυλικών αντλιών σε σειρά.

Πλεονεκτήματα:

 • Χαμηλές εκπομπές θορύβου

 • Ευρείες επιλογές ελέγχου ροής και πίεσης

 • Μπορεί να ενσωματωθεί δεύτερη αντλία με πλήρη ροπή στον ίδιο άξονα στο πίσω μέρος της αντλίας

Εφαρμογές:

 • Αγροτικά μηχανήματα

 • Γερανούς και ανυψωτικά μηχανήματα

 • Ναυτιλία

 • Βιομηχανία

 • Μηχανήματα κατασκευών

  Τεχνικό φυλλάδιο


Αντλία μεταβλητής παροχής τύπου V30D

Η αντλία τύπου V30D έχει σχεδιαστεί για ανοικτά υδραυλικά κυκλώματα, ιδιαίτερα στον τομέα της βιομηχανίας. Διαθέτει μεγάλο εύρος ''controllers'' που της επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές. Διατίθεται με την επιλογή ενός άξονα για τη λειτουργία πρόσθετων υδραυλικών αντλιών σε σειρά.

Πλεονεκτήματα:

 • Χαμηλές εκπομπές θορύβου

 • Ευρείες επιλογές ελέγχου ροής και πίεσης

 • Μπορεί να ενσωματωθεί δεύτερη αντλία με πλήρη ροπή στον ίδιο άξονα στο πίσω μέρος της αντλίας

Εφαρμογές:

 • Πρέσες

 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

 • Ναυτιλία, γερανοί και βαρούλκα

 • Σύνδεση με ''Power pack''
  Τεχνικό φυλλάδιο


Αντλία μεταβλητής παροχής τύπου V80M

Η αντλία τύπου V80M έχει σχεδιαστεί για ανοικτά υδραυλικά κυκλώματα οχημάτων. Ανθεκτική αντλία ιδιαίτερα κατάλληλη για συνεχή λειτουργία. Διαθέτει μεγάλο εύρος ''controllers'' που της επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες εφαρμογές. Διατίθεται με την επιλογή ενός άξονα για τη λειτουργία πρόσθετων υδραυλικών αντλιών σε σειρά.

Πλεονεκτήματα:

 • Υψηλή ταχύτητα

 • Υψηλή ονομαστική πίεση

 • Λιγότερο χώρο εγκατάστασης

 • Μπορεί να ενσωματωθεί δεύτερη αντλία με πλήρη ροπή στον ίδιο άξονα στο πίσω μέρος της αντλίας

Εφαρμογές:

 • Αγροτικά μηχανήματα

 • Γερανούς και ανυψωτικά μηχανήματα

 • Μηχανήματα κατασκευών

  Τεχνικό φυλλάδιο


Αντλία μεταβλητής παροχής τύπου V60Ν

Η αντλία τύπου V60Ν έχει σχεδιαστεί για ανοικτά υδραυλικά κυκλώματα οχημάτων. Ανθεκτική αντλία ιδιαίτερα κατάλληλη για συνεχή λειτουργία. Διαθέτει μεγάλο εύρος ''controllers'' που της επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες εφαρμογές. Διατίθεται με άξονα για PTO φορτηγών αυτοκινήτων.

Πλεονεκτήματα:

 • Μικρό βάρος για σύνδεση σε PTO φορτηγών αυτοκινήτων

 • Υψηλή ταχύτητα αναρρόφησης

 • Μεγάλο εύρος επιλογής ''controllers''

Εφαρμογές:

 • Απορριμματοφόρα οχήματα

 • Γερανούς και ανυψωτικά μηχανήματα

 • Αγροτικά μηχανήματα

 • Αντλίες μπετόν
  Τεχνικό φυλλάδιο


 • Κωδικός Προϊόντος: Product52
 • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
 • 0.00€